CRYSTAL BALL

Crystal Ball ile Risk Analiz, Simulasyon, Tahmin ve Optimizasyon 

Oracle Crystal Ball prediktif modelleme, tahmin yapma, simülasyon ve optimizasyon için tasarlanmış ve MS Excel ek uygulaması olarak çalışan bir karar destek aracıdır.

Riskleri ve belirsizlikleri analiz, geçmiş verileri kullanarak geleceğe yönelik tahmin için benzersiz kabiliyetler sağlar. Monte Carlo ve diğer simulasyon ve modelleme yöntemleri ile projeksiyonların daha gerçekçi olmasına ve ihtimallerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. Oracle Crystal Ball ile tahminlerdeki belirsizlikler doğru değerlendirilip, ihtiyat payları daha bilinçli belirlenebilir. Kapsamlı risk analizi (Finans, Süreç ve Ürün Değerlendirmesi) ile ileri seviye optimizasyon kullanarak, stratejik kararlar almayı kolaylaştırır. 

  • Tahminlerinize dahil etmek istediğiniz belirsiz değerlerle sonuçların nasıl değişeceğini simüle edebilirsiniz. Örneğin bir malzeme fiyatının 500 ile 1000 TL arasında bir değer alması ihtimalinin proje bütçesini nasıl etkileyeceğini analiz gibi.
  • Geçmiş değerlerle geleceğe yönelik öngörüler oluşturabilirsiniz. Örneğin geçmiş yıllardaki aylık satış rakamlarının gelecek dönem ürün satış tahminlerinde kullanılması gibi.
  • Optimum sonuçlar için değişkenlerinizin değerlerinin ne olması gerektiğini belirleyebilirsiniz. Örneğin bir gayri menkul yatırımında kullanım biçimi, ünite sayısı, bina kalite ve sınıfı gibi kararların, yatırım bedelleri ile kira veya satış getirilerinin karlılığı en yüksek çıkacak şekilde optimize edilmesi gibi

Oracle Crystal Ball Decision Optimizer, ileri seviye optimizasyon ve hesaplama kabiliyetleri ile süreç iyileştirme etkilerini ölçmeye yardımcı olur. Gelecekte oluşabilecek belirsizlikleri hesaplarken, kısıtları ve sapmaları dikkate alır.  Bu sayede daha güvenilir kararlar alınmasına yardımcı olur. 

Oracle Crystal Ball, hemen hemen her sektörde ve farklı uygulama alanlarında simulasyon, optimizasyon ve analiz ihtiyaçlarını karşılar. Uzay endüstrisinden mühendislik & inşaata, sağlıktan sigortaya kadar pek çok sektörde süreç kontolü, ücret optimizasyonu, satış tahminlemesi, maliyet analizi gibi çözümlerle sektörel ihtiyaçları karşılar. Monte Carlo simulasyonu ile finansal hedefler üzerinde, olasılıklı tasarımlarda yada Six Sigma stratejilerinde raslantısal değişkenlerin etkisini gözlemleyerek risk değerlendirmesi yapmaya yardımcı olur.

Crystal Ball yardımyla, hedeflerinize ulaşmak için doğru kararları verebilir ve en belirsiz piyasa koşullarında rekabet avantajı kazanabilirsiniz.

Maliyet Tahmini MS Excel uygulaması üzerinden Monte Carlo simulasyonu ve optimizasyon araçları ile proje maliyetlerini ve maliyetlere etki eden riskleri anlamamıza ve analiz etmemize yardımcı olur.
Mühendislik Yönetimi Crystal Ball simulasyonu ile riskleri ve belirsizlikleri belirler, Six Sigma metodolojisine göre ürün dizaynı ve süreçleri için risk analizi yapar.
Portföy Optimizasyonu Oracle Crystal Ball ile eski ve şuanki veriler sayesinde prediktif modeller yaratıp, maliyeti azaltmak yada kar marjını yükseltmeye yönelik alınabilecek belirsizlikler veya kısıtlar için çözümler bulur.
Grafikler Analiz sonuçlarını özelleştirilebilir endüstri standardı grafik ve formatlarda raporlamak mümkündür. Olasılık histogram ve eğrileri, korelasyon ve sapma grafikleri ile veriler çarpıcı bir şekilde sunulabilir. 

 

 

 Risk analizi kavramları ve Crystal Ball ile ilgili detaylı bilgiyi bu bültende bulabilirsiniz. Crystal Ball ürününü veya eğitimini satın almak için bizi arayabilirsiniz.

Deneme Sürümleri

Crystal Ball Deneme Sürümünü İndirin (32-bit MS Office)

Crystal Ball Deneme Sürümünü İndirin (64-bit MS Office)

Dokümanlar ve Kullanım Senaryoları 

İngilizce Broşür (PDF)

Giriş yapmak için size sağlanan kullanıcı adını ve şifrenizi giriniz