Oracle Primavera Cloud Eğitimleri

Oracle Primavera Cloud Schedule Eğitimi

Oracle Primavera Cloud ile proje planlamaya başlayacaklar için eğitim programıdır. Oracle Primavera Cloud kritik yol planlamasını, yalın planalama ve simülasyon destekli risk analizi özelliklerini birleştirir.

Proje planlama ve takip için bilinmesi gereken temel konuları kapsar ve 3 gün (24 saat) sürmektedir.

 

KURS HEDEFLERİ 
 
 • OPC uygulamalarına genel bakış
 • Yeni bir proje oluşturma
 • WBS oluşturma
 • Aktivite ekleme
 • Aktivitelere alt görevler ekleme
 • Aktivite ilişkileri oluşturma
 • Kritik Yol Metodunu anlama
 • Aktivite tarihlerini hesaplatma
 • Kısıtlar oluşturma
 • Aktivite verilerini gruplama ve filtreleme
 • Kaynak ve maliyet atama
 • Kaynak kullanımının ve maliyetlerin analizi
 • Hedef planlar oluşturma
 • Projeyi güncelleme
 • Güncellenmiş projelerin analizi
 • Proje versiyonlarını karşılaştırma
KİMLER KATILMALI
Oracle Primavera Cloud kullanımına yeni başlayanlar. Katılımcıların, Windows kullanım bilgisi sahip olmaları ve eğitim materyallerini takip edecek kadar İngilizce bilmeleri gerekmektedir.
KURS İÇERİĞİ
 • Oracle Primavera Cloud'a Giriş 
 • Navigasyon
 • Veri Yapıları
 • Proje Ekleme 
 • WBS Oluşturma
 • Aktivite Ekleme
 • Aktiviteleri İlişkilendirme
 • CPM ve Çizelgeleme
 • Kısıtlar
 • Aktivitelerin Organizasyonu
 • Kaynak Tanımlama
 • Kaynak ve Maliyet Atama
 • Kaynak Kullanımının Analizi
 • Hedef Plan Oluşturma
 • İlerleme Verisi Girme
 • İlerlemiş Projenin Analizi
 • Performans Raporlaması 

Oracle Primavera Cloud Risk Eğitimi

Oracle Primavera Cloud ile projelerde risk analiz ve raporlamaya yeni başlayacaklar için temel eğitim programıdır. Eğitimlerimiz Oracle sertifikasyonuna sahip, yetkili danışmanlarımız tarafından standart Primavera materyalleri ile bilgisayar başında verilir.

KURS HEDEFLERİ 
 
 • Risk analizinin faydalarını anlama
 • Risk analiz metodolojisini tanımlama
 • Belirsizlik ve risk vakalarını ayırt etme
 • Planları  ile denetleme
 • Aktivitelere belirsizlik tanımlama
 • Risk vakaları tanımlama
 • Monte Carlo Simulasyonunu Anlama
 • Risk analiz sonuçlarını raporlama
KİMLER KATILMALI
Oracle Primavera Cloud kullanımına yeni başlayanlar. Katılımcıların, Windows kullanım bilgisi sahip olmaları ve eğitim materyallerini takip edecek kadar İngilizce bilmeleri gerekmektedir.
KURS İÇERİĞİ
 • Oracle Primavera Cloud'a Giriş
 • Navigasyon
 • Proje Planı Gözden Geçirme 
 • Analiz Öncesi Kontrol
 • Süre Belirsizliklerini Tanımlama
 • Riskleri Anlama
 • Risk Vakaları Kaydı
 • Risk Analizi
 • Risk Azaltma Planları
 • Raporlama

 

Giriş yapmak için size sağlanan kullanıcı adını ve şifrenizi giriniz