Kurs PM/EC - İnşaat Projelerinin Yönetimi Eğitimi (2 gün)

İnşaat sektöründeki proje yönetim süreçlerini, uygulanan yöntem ve teknikleri anlatmayı hedefleyen kursumuz 2 gün sürmektedir. Katılımcılar, proje yönetimi ve kontrolu konusunda temel bilgileri edinirken, pek çok örnek uygulama, form ve rapor ile desteklenmiş pratikler yapacaklar.

KURS HEDEFLERİ 
 Katılımcılar,

•    Proje yönetimi terminolojisini
•    Proje unsurlarının birbirleriyle ilişkisini
•    Proje süreçlerini
•    Proje planlama ve kontrol tekniklerini
•    Proje  maliyet kontrolu
•    Proje performansını ölçmek ile ilgili metrikleri
öğrenmiş olacaklardır.

KİMLER KATILMALI
İnşaat sektöründen her seviyede teknik personel bu eğitime katılabilir.
KURS İÇERİĞİ
• Proje ve Proje Yönetimi Nedir
• Projelerin Yaşam Döngüsü
• Proje Yönetim Süreçleri
• Proje Kapsam Yönetimi
- WBS
- Değişiklik Yönetimi
- Claims
• Zaman Yönetimi
- İş Programı Geliştirme
- Kritik Yol Metodu
• Maliyet Yönetimi
- Kaynak Planlama
- Maliyet Tahminleme
- Maliyet Hesap Planı
- Bütçeleme
- Maliyet Kontrol
• Sözleşme Ve Tedarik Yönetimi
- Sözleşme Tipleri
- Submittals
• Risk Yönetimi
- Kalitatif ve Kantitatif Riskler
- Risk Analiz Teknikleri
- Olasılıklı Bütçe ve İş Programı
• Kalite Yönetimi
- Kalite Güvence
- Kalite Kontrol ve Uygunsuzluk Denetimi
- Punch List
• Proje Kontrol ve Performans Yönetimi
- Yazışmalar ve Evrak Takibi
- İlerleme Takibi ve Hakedişler
- Sapma ve Trend Analizi
- Kazanılmış Değer Analizi

Giriş yapmak için size sağlanan kullanıcı adını ve şifrenizi giriniz